Zakładanie
firmy

pomoc
w zaŁoŻeniu firmy

Nie musisz sam wypełniać dokumentów i zastanawiać się nad każdą kwestią związaną z księgowym i podatkowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomagamy w wypełnieniu dokumentów potrzebnych do rozpoczęciem działalności gospodarczej: CEiDG, ZUS, US, GUS oraz inne zgłoszenia i wnioski. Konsultujemy z Klientem wszystkie kwestie związane z założeniem firmy. Wyjaśniamy jakie obowiązki księgowe będą dotyczyć


Oferujemy : 


✓ wyborze odpowiedniej formy prawnej,
✓ zgłoszeniach i aktualizacjach w systemie REGON,
✓ zgłoszeniach i aktualizacjach w systemie NIP,
✓ zgłoszeniach rejestracyjnych i aktualizacjach w VAT,
✓ zgłoszeniach rejestracyjnych do podatku dochodowego ,