DORADZTWO
PODATKOWE

OBSŁUGA
PODATKOWA KLIENTA

Udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, sporządzanie zeznań, deklaracji podatkowych i udzielanie pomocy w tym zakresie. Pomoc w wyborze formy prawnej dla konkretnego rodzaju działalności.