KSIęgowość
dla małych i średnich firm

Prowadzenie
księgowości

Outsourcing księgowy w dzisiejszych czasach daje przedsiębiorcy możliwość optymalizacji kosztów przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności działań w obszarze finansowo-rachunkowym.


Oferujemy : 


✓ prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
✓ prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
✓ prowadzenie ewidencji środków trwałych,
✓ prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT 
    oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
✓ prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie,
✓ prowadzenie ewidencji środków trwałych,
✓ sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych,
✓ pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych,
✓ składanie okresowych sprawozdań finansowych,
✓ deklaracje podatkowe VAT,CIT,PIT.