Rozliczenie
najmu

Rozliczanie
dochodÓW z najmu

Rozliczanie najmu lokali, dzierżawy mogą stanowić spore wyzwanie dla przedsiębiorcy dlatego w naszej ofercie znalazła się również usługa kompleksowego rozliczania kosztów i dochodów z namju lokali.


Oferujemy : 


✓ pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
✓ ewidencje dla potrzeb rozliczenia dochodów z najmu,
✓ rozliczenia klientów w zakresie podatku dochodowego  
    od osób fizycznych,
✓ rozliczenia klientów w zakresie podatku od towarów i usług,
✓ rozliczenia klientów w zakresie zryczałtowanego podatku od najmu,
✓ sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych,