PROWADZIMY
KADRY, PŁACE, ZUS 

Prowadzenie 
SPRAW KADROWYCH 

Zlecając usługę administracji zasobami ludzkimi przez naszą firmę macie Państwo zapewnioną optymalizację kosztów zatrudnienia oraz niwelujecie do niezbędnego minimum ilość akt i dokumentów personalnych jakie są przechowywane w Państwa Przedsiębiorstwie.


Oferujemy : 

sporządzanie listy płac, 
✓ rozliczanie miesięcznych zaliczek 
    z tytułu podatku dochodowego pracowników,
pełna obsługa rozliczeń z ZUS oraz sporządzenie deklaracji ZUS,
prowadzenie kart wynagrodzeń, 
roczne rozliczenia podatkowe pracowników oraz raporty zarządów,
przygotowanie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę, 
obsługa rozliczeń z ZUS,
przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych 
    i wyrejestrowań pracowników z ZUS,
wystawianie świadectw pracy.